Ułatwienia dostępu

+ 48 81 859 59 13

sekretariat@mbppulawy.pl

Otwarte wt.-nd. w godz. 10.00 - 16.00

Podpisanie porozumienia o współpracy między Muzeum Badań Polarnych w Puławach a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W dniu 23 czerwca 2023 roku miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy między Muzeum Badań Polarnych w Puławach a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Porozumienie, w obecności Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomieja Bałabana, podpisał ze strony Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, a ze strony Muzeum Badań Polarnych Dyrektor Muzeum dr Piotr Kondraciuk.

Porozumienie nakreśla ramy wspólnych działań, w których wyróżnia się szczególnie zagadnienie organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych na rzecz rozwoju edukacji w obszarze statutowej działalności Muzeum, w tym m.in. współorganizacja konferencji, seminariów, studiów podyplomowych. Planowane są również wspólne publikacje służące popularyzacji wiedzy oraz realizacja projektów wystawienniczych, edukacyjnych, badawczych i promocyjnych.

Muzeum jest instytucją współfinansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Lubelskiego.

Biuletyn informacji

Kontakt

Informacja

Status muzeum:
Otwarte wt.- nd.
w godz. 10.00 - 16.00

© 2022 Muzeum Badań Polarnych